Thông báo
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ
TRƯỜNG TÂN PHÚ ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG KHỐI THCS CUỘC THI “OLYMPIC THÁNG 4”
Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. HCM là sân chơi về học tập chuyên môn dành cho học sinh. Đây là lần đầu tiên được tổ chức cho đối tượng học sinh của c...
LỊCH SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019
➡️ Nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn các sự kiện, hoạt động diễn ra tại trường cũng như có thể chủ động hơn trong công tác chuẩn bị cho...
LỊCH NGHỈ LỄ, TẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh trong lịch hoạt động cá nhân của học sinh và gia đình trong năm. Ban giám hiệu trường TH...
Thực đơn Tuần 2 - Tháng 10.2018
Thực đơn tuần 2 tháng 10, từ ngày 09.10 đến 13.10.2018
SẮC MÀU ASEAN
.Nhằm giúp học sinh hiểu được vai trò, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN cũng như thấy được sự cần thiết của tổ chức trong bối cảnh nền kinh...
Khối Phổ Thông TTC EDU tìm kiếm giáo viên tinh hoa
Đào tạo đội ngũ là một trong bốn nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển chất lượng giáo dục của TTC Edu bên cạnh đầu tư chương trình học...