Sự kiện
Lịch hoạt động Nhà trường năm học 2019 - 2020
29/07/2019

Lịch hoạt động của trường TH - THCS - THPT Thái Bình Dương năm học 2019-2020

Khối tiểu học - Nhấn vào đây để tại về

Khối Phổ thông - Nhấn vào đây để tại về

Khối 12 - Nhấn vào đây để tại về

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG KHỐI TIỂU HỌC

LỊCH HOẠT ĐỘNG KHỐI PHỔ THÔNG

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP 12

 

 

Tin Liên Quan
Trường Tân Phú tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua Thành phố
KHỞI ĐỘNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÁNG 7.
Ngày hội tư vấn xét tuyển Đại Học 2019