Sự kiện
Khảo sát Hè
24/06/2019

Các em học sinh thực hiện khảo sát theo link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvCgFnU_eYmyoc5q3rOgrofGroUxs4ei1zr03cxCkArsTPlg/viewform

Tags:
Tin Liên Quan
HỌC SINH TRƯỜNG TÂN PHÚ CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỐNG RÁC THẢI NHỰA
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019 - 2020
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH