Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh năm học 2018 – 2019
Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức là thành viên của Hệ thống giáo dục TTC với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường được thành lập từ năm 2006 với cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện cho học sinh.
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức Trảng Bom là thành viên của hệ thống giáo dục TTC với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.