Học phí
BẢNG HỌC PHÍ
1/. Lệ phí đầu năm và các khoản phí      
1.1/. Nội trú          
TT Khối Lệ phí đầu năm Phí hàng tháng Tổng hàng tháng Tháng đầu tiên
Học phí Phí nội trú
1 Khối 6 2,100,000 4,013,000 2,100,000 6,113,000 8,213,000
2 Khối 7 2,100,000 4,331,000 2,100,000 6,431,000 8,531,000
3 Khối 8 2,100,000 4,448,000 2,100,000 6,548,000 8,648,000
4 Khối 9 2,100,000 4,830,000 2,100,000 6,930,000 9,030,000
5 Khối 10 2,200,000 4,970,000 2,100,000 7,070,000 9,270,000
6 Khối 11 2,200,000 5,366,000 2,100,000 7,466,000 9,666,000
7 Khối 12 2,200,000 6,986,000 2,100,000 9,086,000 11,286,000
1.2/. Bán trú          
TT Khối Lệ phí đầu năm Phí hàng tháng Tổng hàng tháng Tháng đầu tiên
Học phí Phí nội trú
1 Khối 6 1,300,000 2,723,000 700,000 3,423,000 4,723,000
2 Khối 7 1,300,000 2,935,000 700,000 3,635,000 4,935,000
3 Khối 8 1,300,000 3,084,000 700,000 3,784,000 5,084,000
4 Khối 9 1,300,000 3,243,000 700,000 3,943,000 5,243,000
5 Khối 10 1,400,000 3,253,000 700,000 3,953,000 5,353,000
6 Khối 11 1,400,000 3,571,000 700,000 4,271,000 5,671,000
7 Khối 12 1,400,000 5,045,000 700,000 5,745,000 7,145,000
1.3/ Hai buổi          
TT Khối Lệ phí đầu năm Phí hàng tháng Tổng hàng tháng Tháng đầu tiên
Học phí Phí nội trú
1 Khối 6 1,000,000 2,723,000   2,723,000 3,723,000
2 Khối 7 1,000,000 2,935,000   2,935,000 3,935,000
3 Khối 8 1,000,000 3,084,000   3,084,000 4,084,000
4 Khối 9 1,000,000 3,243,000   3,243,000 4,243,000
5 Khối 10 1,200,000 3,253,000   3,253,000 4,453,000
6 Khối 11 1,200,000 3,571,000   3,571,000 4,771,000
7 Khối 12 1,200,000 5,045,000   5,045,000 6,245,000
2/. Các khoản phí khác        
2.1/. Phí trải nghiêm : Thu theo thực tế tổ chức và theo nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.
2.2/. Phí ở lại  Thứ 7 - chủ nhật : 275.000 đồng/ HS/ Tuần.    
2.3/. Phí bán trú - nội trú : Bao gồm phí quản lý học sinh về học tập, nề nếp, tiền ăn, ở ( đã trừ những ngày nghỉ trong năm theo lịch nghỉ của nhà trường ).
 -Phí quản lý học sinh, tiền ăn tính theo năm và phân bổ theo tháng. Riêng tháng tết những ngày HS nghỉ tết được hoàn lại tiền ăn.
3/. Quy định hoàn tiền ăn cho HS : HS nghỉ học có phép và báo trước cho nhà trường trước 24 tiếng sẽ được hoàn tiền ăn.
4/. Mức hoàn tiền ăn :        
Ăn sáng : 20.000 đồng/ suất.        
Ăn chính ( trưa, chiều ) : 25.000 đồng/ suất.