Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 1

Vì sao học phí trường này mắc hơn những trường khác?

Câu hỏi 2

Trường này so với trường …. thì trường nào hơn?

Câu hỏi 3

Muốn đi du học thì nhà trường có hỗ trợ không, hỗ trợ như thế nào?

Câu hỏi 4

Kỷ luật trường này có nghiêm không?

Câu hỏi 5

Tỉ lệ đỗ đại học hàng năm là 98%, số liệu ở đâu thống kê và lấy gì cam kết?