Kỹ năng sống

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG

Chương trình kỹ năng sống tại Trường THCS – THPT Tân Phú là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa. Chương trình bao gồm nhiều nhóm chuyên đề đa dạng, phong phú giúp phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi cho học sinh. Chương trình cũng góp phần hình thành và phát triển những kỹ năng tâm lý – xã hội mang tính quyết định đối với hành vi và cư xử của các em.

Hệ thống chuyên đề phong phú và phù hợp từng lứa tuổi bao gồm những nội dung sau đây:

    Trung học Cơ sở: tập trung các chuyên đề về trách nhiệm bản thân, những ứng xử xã hội, giao tiếp và các kỹ năng học tập hiệu quả. Các chuyên đề ở bậc trung học cơ sở bao gồm: Kỹ năng đọc sách; Ứng dụng thuật nhớ trong học tập; Kỹ năng thảo luận nhóm; Tư duy phản biện; Vượt qua các cú sốc học tập và trong đời sống; Kỹ năng giải quyết tình huống; Văn hóa ứng xử, Nhận thức giới tính và Tình cảm học đường, Nghi thức căn bản và Kỹ năng Tạo lập quan hệ trong giao tế xã hội …
    Trung học Phổ thông: chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng nghề nghiệp, đánh thức đam mê và phát triển các kỹ năng bản thân, xã hội. Sẵn sàng hành trang bước vào tương lai. Các kỹ năng có thể kể đến: Kỹ năng xác định thế mạnh, Kỹ năng tìm hiểu nghề nghiệp, Kỹ năng xác định mục tiêu cuộc đời, Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ, Kỹ năng thủ lĩnh nhóm,  Kỹ năng hợp tác, Thuật hùng biện, Bảo vệ lập trường…