Học phí

Kính gửi Quý PHHS !

Nhằm cung cấp thông tin về chính sách hiện hữu, Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai kính gửi đến Quý Phụ huynh chính sách thu - hoàn phí năm học 2020-2021.