Lộ trình học tập

Trường THPT Lê Quý Đôn - Đồng Nai - thành viên Hệ thống giáo duc TTC (TTD Edu) xây dựng chương trình học tập chính khóa theo quy định của Bộ GD&ĐT từ lớp 10 đến lớp 12. 
Các môn năng khiếu tự chọn như: Aerobic, Võ thuật, Cờ vua, Nhảy hiện đại,... thường xuyên có các giải đấu trong và ngoài nhà trường.

Cam kết chuẩn đầu ra khối THPT:

1. Đạo đức

Phẩm chất đạo đức và năng lực của công dân: Học sinh được giáo dục các giá trị sống; hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức, các năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống, làm chủ bản thân, thực hiện trách nhiệm công dân,… phù hợp với chuẩn mực giá trị đạo đức và quy định của pháp luật.

2. Tri thức

Phẩm chất đạo đức và năng lực của công dân: Học sinh được giáo dục các giá trị sống; hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức, các năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống, làm chủ bản thân, thực hiện trách nhiệm công dân,… phù hợp với chuẩn mực giá trị đạo đức và quy định của pháp luật.

3. Thể chất

Học sinh có sức khỏe tốt, tầm vóc và phẩm chất thể lực tốt, phát triển các kỹ năng vận động. Học sinh có những hiểu biết về giới tính, biết giữ gìn, bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, có kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Học sinh biết bơi và có kỹ năng xử lý các tình huống dưới nước và sơ cấp cứu đuối nước.

4. Thẩm mỹ

Học sinh được định hướng, nuôi dưỡng các giá trị chân - thiện - mỹ; có thái độ, kỹ năng, hành vi đẹp dựa trên các giá trị sống tốt đẹp được tu dưỡng từ môi trường học tập an toàn, được yêu thương, được hiểu và được tôn trọng. Học sinh dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, biết thưởng thức cái hay, cái đẹp trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Kỹ năng sống

Học sinh được hình thành một hệ giá trị sống và kĩ năng sống cơ bản phù hợp với hội nhập quốc tế. Học sinh được phát triển chỉ số thông minh cảm xúc (EQ). Góp phần tạo ra những thế hệ người Việt Nam, thành thạo các kỹ năng sống, làm việc và cạnh tranh có văn hóa trên phạm vi toàn cầu. 

6. Tiếng Anh

Học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh phổ thông chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được bổ sung và nâng cao về tiếng Anh, biết sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp, đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên hoặc đi ngay vào cuộc sống. Tăng cường chương trình tiếng Anh chuẩn Châu Âu do giáo viên nước ngoài giảng dạy. 

7. Tin học

Học sinh hoàn thành chương trình Tin học phổ thông chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được bổ sung và nâng cao về Tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực và đảm bảo năng lực sử dụng. Tăng cường chương trình Tin học Quốc tế. 

8. Hướng nghiệp

Học sinh được phát triển những sở trường riêng theo hướng dạy học theo năng lực, dạy học phân hóa, dạy học định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm sáng tạo… tạo điều kiện để lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp tương lai. 

9. Năng khiếu

Học sinh được nuôi dưỡng và phát triển sở thích, sở trường, năng khiếu chuyên biệt trong điều kiện môi trường thuận lợi để có thể trở thành nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật hoặc vận động viên thể thao…