Chương trình Tiếng Anh chuẩn châu Âu

Khung chương trình tiếng Anh chuẩn Châu Âu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI GIAN HỌC

TRÌNH ĐỘ

BẬC TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG KHUNG CEFR

Xây dựng theo khung trình độ Châu Âu, được Hội đồng khảo thí Châu Âu phát triển dưới sự hỗ trợ của trường ĐH Cambridge

Liên tục 3 năm (Lớp 10 – 12)

>= IELTS 4.0

(được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh)

B2