Học phí
                                                                                                   TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LBT      
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018-2019
         
STT DỊCH VỤ MỨC THU ĐVT GHI CHÚ
1 HỌC PHÍ KHỐI 10 2,479,500 THÁNG  
2 HỌC PHÍ KHỐI 11 2,701,000 THÁNG  
3 HỌC PHÍ KHỐI 12 2,908,000 THÁNG  
4 BÁN TRÚ KHỐI 979,800 THÁNG TRỪ THEO THỰC TẾ (29.000/NGÀY)
5 XE BUS 450,000 THÁNG TẤT CẢ CÁC TUYẾN
ĐỒNG PHỤC
  MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐVT  
1 BỘ VÁY NỮ 220,000 BỘ  
2 ÁO NAM 105,000 CÁI  
3 BỘ THỂ DỤC 205,000 BỘ  
4 ĐỒ BƠI NỮ 200,000 BỘ  
5 ĐỐ BƠI NAM 90,000 CÁI  
6 CRAVAT NAM, NỮ 35,000 CÁI  
7 BALO 205,000 CÁI  
         
(*)Học phí bao gồm:
- Chương trình Giáo dục Quốc gia học tập trên nền tảng trải nghiệm, sáng tạo (K10, K11, K12),
- Chương trình đào tạo kỹ năng sống (K10, K11),
- Chương trình đào tạo tiếng Anh Quốc tế với giáo viên người bản xứ (K10, K11, K12),
- Chương trình Tin học Quốc tế chuẩn Microsoft (K10, K11),
- Tin nhắn VietSchool SMS (thông báo thông tin lịch học, lịch thi, điểm số của học sinh,…).