Hoạt động nhà trường
Thiết Kế Giáo Án Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh
26/09/2018

🌻Nhằm nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đổi mới, ngày 22/09 nhà trường đã tổ chức chuyên đề: Đổi mới soạn giảng và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. 

🌻Theo đó 45 giáo viên của trường đã tích cực nghiên cứu 5 bước soạn giảng lồng ghép nhiều phương pháp dạy học tích cực, các hoạt động phát huy năng lực người học và những công cụ, hình thức đánh giá đa dạng. Các học sinh tham gia tiết học minh hoạ trong chuyên đề cũng rất hào hứng và chủ động. 


🌻Sau chuyên đề, các thầy cô sẽ tiếp tục mang đến cho các em nhiều tiết học hay hơn, sinh động hơn nữa, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui được tiếp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và tự tin, vững vàng hơn trong học tập.

Tags:
Tin Liên Quan
Tuyên Truyền Về Phòng Chống Ma Túy Học Đường