Đội ngũ giáo viên

47 Giáo viên bao gồm giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng và giáo viên nước ngoài:

  • Giáo viên cơ hữu: kết hợp giáo viên lâu năm, có bề dày kinh nghiệm trong hệ thống cùng bộ phận giáo viên trẻ được tuyển chọn kỹ càng.
  • Giáo viên thỉnh giảng: là những giáo viên có uy tín từ các trường nổi tiếng tại thành phố Biên Hòa.
  • Giáo viên nước ngoài đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh, được đào tạo bài bản chuyên ngành sư phạm, năng động nhiệt tình, được học sinh yêu mến.

Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn Đại học và sau Đại học (6 giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ và nhiều giáo viên đang tiếp tục nâng cao chuyên môn trong các chương trình đào tạo tiếp theo).

TTC edu và nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để đội ngũ giáo viên được tập huấn, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên toàn cầu với nhiệm vụ:

  • Tổ chức cho học sinh tự bộc lộ quan điểm riêng.
  • Giúp học sinh nhận ra sai lầm và tự giác khắc phục.
  • Giúp học sinh trình bày hiển nhiên các quan niệm khoa học.
  • Tổ chức kiểm tra và mức độ vận dụng của học sinh.