Kỹ năng sống

Nội dung

Nhóm kỹ năng

Thời lượng

Mục tiêu

Liên kết giữa TTC Edu và công ty Thế hệ trẻ (YDC).

Giáo trình: Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chủ biên.

3 nhóm kỹ năng chính:

-  Kỹ năng làm chủ bản thân: hiểu bản thân – định hướng cuộc đời; dám ước mơ, dám thực hiện; quản lý thời gian …

-  Kỹ năng làm chủ công việc: kỹ năng học tập có phương pháp; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng hợp tác; thuật hùng biện,…

-  Kỹ năng xã hội: làm quen, kết bạn, giao tiếp; giải tỏa stress; vượt qua cú sốc tình cảm; giao tiếp thiện cảm ....

1 tiết/tuần

Kỹ năng, phương pháp giải quyết các vấn đề, làm chủ cuộc đời, thích nghi với cuộc sống và sẵn sàng ứng phó với các thách thức hàng ngày.