Học phí

Năm học 2018 - 2019

Học phí/tháng

Phí khác (tự nguyện)

K1

2,420,000

 

 

Bán trú/tháng

 

 

1,179,200

K2

2,420,000

K3

2,420,000

K4

2,420,000

K5

2,420,000

K6

2,056,000

 

 

Bán trú/tháng

 

 

979,800

K7

2,147,250

K8

1,957,500

K9

1,957,500

K10

2,539,500

Học phí đã bao gồm chương trình giáo dục quốc gia học tập trên nền tảng trải nghiệm sáng tạo (toàn trường), chương trình đào tạo kỹ năng sống (K1 đến K7, K10), chương trình đào tạo tiếng Anh với giáo viên người bản xứ (K6, K7, K10), chương trình tin học quốc tế (K3 đến K7, K10), chương trình ngoại khóa một lần/năm và phí tin nhắn Vietschool SMS.

 

Phí ăn sáng/tháng

 

440,000

 

 

 

Hồ sơ nhập học/bộ

 

10,000