Thực đơn chuẩn

 

TIỂU HỌC

THCS

THPT

Buổi sáng

Ăn sáng tại trường

 

 

Buổi trưa

 • Món mặn
 • Món xào
 • Cơm
 • Canh
 • Tráng miệng
 • Món mặn
 • Món xào
 • Cơm
 • Canh
 • Tráng miệng
 • Món mặn
 • Món xào
 • Cơm
 • Canh
 • Tráng miệng

Buổi xế

Ăn xế tại trường