Chương trình After school

Bên cạnh những giờ học tập trên lớp, học sinh được tham gia các chương trình, chuyên đề sinh hoạt, các buổi nói chuyện với chuyên gia như: Chuyên đề giáo dục sức khỏe sinh sản, Chuyên đề của chuyên gia tâm lý về Giải tỏa áp lực thi cử, Tâm lý vững – điểm số cao, giáo dục kỹ năng sống,…

Đối với chương trình Kỹ năng sống, các em được các giáo viên có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề sau cho từng khối học: Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng học tập có phương pháp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giải tỏa stress…