Thông báo
Thông báo số 8 V/v Học sinh THPT trở lại nhập học
Thự hiện theo công văn số 2000/UBND-KVGX của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và công văn số 589/SGDDT_VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2020 về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ, trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón các em học sinh quay trở lại trường theo lịch sau:
Thông báo số 7  V/v Học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện công văn số 1373/UBND-KGVX ngày 17 tháng 2 năm 2020 V/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 đ...
Thông báo số 6 V/v Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện công văn số 1350/UBND-KGVX và công văn 413/SGDĐT-VP ngày 14 tháng 2 năm 2020 V/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghi...
THÔNG BÁO SỐ 5 V/v học sinh nghỉ học thêm một tuần đề phòng dịch bệnh do vi rút Corona
Thực hiện theo công văn số 986 ban hành ngày 06.02.2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhằm đảm bảo triệt để hạn chế tình trạng lây lan có thê...
THÔNG BÁO SỐ 4 V/v Thay đổi ngày nhập học sau nghỉ tết Nguyên đán
Căn cứ vào Công văn 256/SGDĐT-VP ban hành ngày 31.01.2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Căn cứ vào tình hình thực tiễn Nhà trường và ...
THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ LỊCH NHẬP HỌC THEO KHỐI LỚP
Nhằm đảm bảo việc xử lý quy trình mới về việc tiếp nhận học sinh nhập học ngày đầu tiên trong tình hình dịch bệnh một cách hiệu quả, an toàn. Nhà...
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 2 V/v PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM CORONA
Kính gửi: Quý phụ huynh, Tiếp theo Thông báo số 1 của Nhà Trường ngày 30/1/2020 về các quy định chính thức có hiệu lực từ ngày ...