Hoạt động Nhà trường
Lịch hoạt động Nhà trường năm học 2019 - 2020
29/07/2019

Lịch hoạt động của trường TH - THCS - THPT Thái Bình Dương năm học 2019-2020

Khối tiểu học - Nhấn vào đây để tải về

Khối Phổ thông - Nhấn vào đây để tải về

Khối 12 - Nhấn vào đây để tải về

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG KHỐI TIỂU HỌC

LỊCH HOẠT ĐỘNG KHỐI PHỔ THÔNG

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP 12

 

 

Tin Liên Quan
Ngày hội của 2 CLB Truyền thông – Sự kiện và Mỹ thuật tại trường TTC School – Global Đồng Nai
Bảng vinh danh học sinh đạt thành tích tốt
Học sinh TTC School - Global Đồng Nai sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.