Hoạt động Nhà trường
Chuyên đề: Kích thích sự tự tin của trẻ  & Bí quyết kiểm soát cơn giận dữ
Chương trình được tổ chức vào ngày 27.12.2018
Lịch hoạt động năm 2018 -2019
Lịch hoạt động năm học 2018 - 2019 của trường TTC School - Global Đồng Nai
Lễ Tổng kết - Lễ Tri ân và Trưởng thành khối 12 năm học 2017-2018
Sáng ngày 25.05.2018, Trường TH – THCS- THPT Thái Bình Dương đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết - Lễ Tri ân và Trưởng thành khối 12 năm học 2017-2...