Thành Tựu

Với chương trình đào tạo lấy học sinh làm trung tâm, tạo mọi điều kiện cần thiết để học sinh phát triển toàn diện, thầy và trò trường TH - THCS - THPT Thái Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong giáo dục đào tạo. 

 • Giải KHUYẾN KHÍCH môn SINH cuộc thi học sinh giỏi cấp TỈNH năm học 2017-2018.
 • Giải NHÌ cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TỈNH năm học 2017-2018 – Dự án “Phao cứu sinh”.
 • Giải BA cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TỈNH năm học 2017-2018 – Dự án “Muỗng chống rung”.
 • Giải BA cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TỈNH năm học 20in 17-2018 – Dự án “Xe gom rác tự động”.
 • Giải cờ vua cấp TỈNH năm học 2017-2018: 1 giải VÀNG đồng đội, 1 giải BẠC đồng đội và 1 giải ĐỒNG cá nhân.
 • Giải BA cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp QUỐC GIA năm học 2016-2017 – Dự án “Thiết bị hỗ trợ liên lạc khẩn cấp cho người lớn tuổi”.
 • Giải BA cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TỈNH năm học 2016-2017 – Dự án“Robot quét rác tự động điều khiển từ xa”.
 • Giải KHUYẾN KHÍCH cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TỈNH năm học 2016-2017 – Dự án “Ảnh hưởng của nhóm bạn đến hoạt động học tập và vui chơi của học sinh lớp 8 ở một số trường THCS trên địa bàn thành phố Biên Hoà”.
 • Giải NHẤT cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TỈNH năm học 2015-2016 – Dự án “Tấm mica đọc sách thông minh”.
 • Giải XUẤT SẮC NHẤT từ năm 2013 đến nay tại cuộc thi Vô địch TOEFL Junior tỉnh Đồng Nai.
 • 100% học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia từ khi trường thành lập đến nay.
 • Giải XUẤT SẮC NHẤT tại chương trình Trao đổi học sinh quốc tế, tổ chức bởi New York City Global Partners, New York năm 2014.