Chương trình giáo dục Bậc Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Chương trình giáo dục bậc tiểu học kết hợp song song giữa chương trình đào tạo bậc tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định với chương trình tiểu học quốc tế Cambridge. Chương trình được xây dựng đảm bảo học sinh nắm vững các kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp. Học sinh được tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi và khả năng qua phương pháp học phát huy tính tích cực và chủ động. Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, có giá trị ngang bằng với các trường công lập hàng đầu trên cả nước.

Chương trình được xây dựng theo hai hướng: chương trình tiểu học quốc tế Cambridge và chương trình quốc tế tiếng Anh chuyên sâu.

  1. Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge

Là chương trình giáo dục tiểu học tương đương với chương trình tiểu học của các nước tiên tiến trên thế giới. Chương trình học được xây dựng trên 4 môn học chính là

  • Toán
  • Tiếng Anh
  • Khoa học
  • Công Nghệ Thông Tin (ICT)

Tốt nghiệp tiểu học tại Thái Bình Dương, học sinh được nhận chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint của CIE – Đại học Cambridge. Đây là chứng chỉ tiểu học quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, giúp các em dễ dàng chuyển tiếp sang các trường trung học khác trên toàn cầu

  1. Chương trình Quốc tế tiếng Anh chuyên sâu

Là chương trình giáo dục tiểu học được thiết kế dựa trên Khung trình độ ngôn ngữ chung châu Âu – C.E.F.R. (Common European Framework of Reference). Tốt nghiệp tiểu học, các em sẽ đủ khả năng đạt được các chứng chỉ Starters, Movers và Flyers, tương đương với A2 của Khung tham chiếu C.E.F.R. được công nhận rộng rãi trên thế giới.