Các mẫu đơn

Các mẫu đơn xin phép cho học sinh.

Quý Phụ huynh có thể tải về, bổ sung thông tin và gửi đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng để xin phép cho học sinh.

1. Mẫu đơn xin nghỉ học: Tải mẫu đơn tại đây.

2. Mẫu đơn xin về sớm: Tải mẫu đơn tại đây

3. Mẫu đơn xin nghỉ tiết bơi: Tải mẫu đơn tại đây.

4. Mẫu đơn xin nghỉ bơi (Học kỳ): Phụ huynh gửi đơn kèm với chỉ định, đơn thuốc hoặc phiếu khám của bệnh viện. Tải mẫu đơn tại đây.