Học phí

Căn cứ vào mức thu nhập bình quân tại khu vực, Nhà trường cam kết mức học phí phù hợp đảm bảo tối ưu, hiệu quả, lấy học sinh làm gốc.

- Học phí dao động từ 1.000.000 – 1.200.000/tháng. Phụ thuộc vào từng khối/lớp khác nhau.

- Học phí đã bao gồm các chương trình giáo dục quốc gia. Học tập trên nền tảng trải nghiệm sáng tạo. Chương trình đào tạo kỹ năng sống. Chương trình Tin học quốc tế và đào tạo tiếng Anh với người bản xứ.

- Nhà trường cam kết không thu thêm phí cơ sở vật chất.

- Chi phí bán trú là 650.000/tháng/học sinh, ăn và nghỉ trưa tại trường.

- Chi phí nội trú 100% là 4.000.000/tháng/học sinh. Ăn uống, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tại trường.