Tư vấn du học

Hệ thống Giáo dục TTC (TTC Edu) nói chung, Trường THPT Yersin Đà Lạt nói riêng, thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo tư vấn về chương trình du học hè trong và ngoài nước tại các địa điểm: Đà Nẵng, Đồng Nai, Singapore…Tại những chương trình du học này, học sinh sử dụng tiếng Anh để học tập và giao tiếp. Nhằm mục đích nâng cao khả năng ngoại ngữ và phản xạ trải nghiệm cho các em học sinh. Từ đó giúp các em tự tin, hiểu biết sâu rộng, và theo kịp với xu hướng thời đại hơn.