Chương trình kỹ năng sống

Sớm nhận thấy vai trò cần thiết của kỹ năng sống trong việc giúp các em học sinh phát triển và trưởng thành hơn trong tương lai, Nhà trường đã tiến hành phân loại và giảng dạy môn học kỹ năng sống với hơn 20 chuyên đề phù hợp với từng khối lớp. Những chuyên đề liên quan đến đời sống thực tế được các Thầy Cô biên soạn kỹ càng và hiệu quả như: Kỹ năng tự vượt qua chính mình, Kỹ năng học tập có phương pháp, Kỹ năng tránh bệnh trầm cảm, Kỹ năng làm quen kết bạn, Kỹ năng giao tiếp thuyết trình, Kỹ năng hùng biện tiếng Anh….