Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 6

Lấy gì đảm bảo đầu ra IELTS 4.0 (cho học sinh hệ 3 năm), IELTS 6.0 (cho học sinh hệ 6 năm)? Trường hợp không đạt kết quả như mong muốn thì nhà trường sẽ giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 5

Tỉ lệ đỗ đại học hàng năm là 98%, số liệu ở đâu thống kê và lấy gì cam kết?

Câu hỏi 4

Kỷ luật trường này có nghiêm không?

Câu hỏi 3

Muốn đi du học thì nhà trường có hỗ trợ không, hỗ trợ như thế nào?

Câu hỏi 2

Trường này so với trường …. thì trường nào hơn?